Wie is er aansprakelijk voor ontruiming van een huurhuis?

De gang van zaken bij een rechtmatige ontruiming

In het geval een huurder ernstig en/of herhaaldelijk tekort schiet kan een verhuurder toestemming vragen om de woning te mogen ontruimen. Vaak gaat het om (geluids)overlast en/of wanbetaling.

Zodra een verhuurder toestemming van de rechter heeft gekregen om het gehuurde te mogen ontruimen, maakt een deurwaarder dit kenbaar aan de huurder. De huurder krijgt vanaf dat moment een aantal weken de tijd om het gehuurde leeg te ruimen. Indien huurder dit niet tijdig doet wordt op de dag van ontruiming alle inboedel van huurder uit het gehuurde verwijderd en aan de openbare weg geplaatst. Vanwege dat laatste is een deurwaarder op grond van artikel 14 van de Gerechtsdeurwaarderswet ook verplicht om het college van Burgemeester en Wethouders in te lichten over de ontruiming.

Ondanks de rechtmatigheid van een ontruiming kan een verhuurder aansprakelijk zijn. Hoe voorkomt u dit?

Dat een verhuurder aansprakelijk kan zijn voor -in zekere zin- door huurder geleden schade is in een uitspraak van het Hof gebleken. (ECLI:NL:GHARL:2019:3170).

Op basis van deze uitspraak kan geconcludeerd worden dat een verhuurder voldoende rekening moet houden met de belangen van een huurder ook al is deze huurder ernstig tekort geschoten richting verhuurder. Om aansprakelijkheid te voorkomen, doet u er als verhuurder verstandig aan om al bij de aankondiging tot ontruiming van het gehuurde te vermelden dat de ontruiming met zich meebrengt dat wanneer tijdens de ontruiming nog goederen in het gehuurde aanwezig zijn dat deze uit de woning verwijderd worden en aan de openbare weg worden geplaatst. En huurder er tevens bij de aankondiging erop te wijzen dat de huurder in dat geval zich zelf om de goederen moet bekommeren en zo nodig contact kan opnemen met de gemeente. 

Wanneer een verhuurder de aankondiging van ontruiming met bovenstaande zorgvuldigheid zal omkleden, is er in ieder geval sprake van een uitdrukkelijke waarschuwing aan het adres van huurder zodat hij/zij hier tijdig rekening mee kan houden. Met een dergelijke zorgvuldigheid kan aansprakelijkheid van een verhuurder voorkomen worden.

Vorige blogs

Meer weten over deze blog?

Heeft u vragen over deze blog? Of wilt u weten wat Legtvast voor u of uw organisatie kan betekenen? Stel ons uw vragen gerust!