Een klussende huurder

HELP! Mijn huurder is klusser …

Krijgt u als verhuurder ook weleens de vraag of dat uw huurder veranderingen mag aanbrengen aan de woning? Zolang het netjes gebeurd, geen grote overlast met zich meebrengt en het geen schade veroorzaakt heeft u er waarschijnlijk geen problemen mee. Maar hoe zit het met deze zelf aangebrachte voorzieningen (zav) bij einde huur?

Doorgaans mag ervan uitgegaan worden als een huurder veranderingen aanbrengt dat het vaak om een verbetering van de woning gaat. De huurder stopt geld en energie in een huurwoning en heeft daar vervolgens huurgenot van. Dient deze huurder hiervoor bij einde huurovereenkomst door verhuurder gecompenseerd te worden? Tenslotte kan de verhuurder met deze aangebrachte verbeteringen aan een volgend huurder een hogere huurprijs vragen.

Praktijkvoorbeeld

Huurder A wenst de keuken met 2 meter uit te bouwen en doet hiertoe een verzoek bij verhuurder. Laatst genoemde geeft toestemming voor deze uitbouw echter onder de voorwaarde dat A de aanbouw bij einde huur eventueel moet verwijderen of indien de aanbouw niet verwijderd wordt dat A geen recht heeft op een vergoeding/compensatie.

Na 9 jaar beëindigt A de huurovereenkomst en eist van verhuurder een vergoeding ad. € 10.000,– met als grondslag onrechtmatige verrijking van verhuurder. Verhuurder wijst deze vordering af onder verwijzing naar tussen A en verhuurder genaakte afspraak en stelt aanvullend dat A meer huurgenot heeft gehad zonder daarvoor meer huur te moeten betalen.

Wat schrijft de wet voor bij huurder die klust?

Wat schrijft de wet voor en wat stelt de rechtspraak?

Uitgangspunt is dat het recht op een vergoeding volgens de wet (artikel 7:216 lid 3 BW) niet mag worden uitgesloten. Echter op basis van de rechtspraak dient dit naar de feiten en omstandigheden per geval getoetst te worden. Hierbij dient in ieder geval in ogenschouw genomen te worden eventuele verarming van huurder, verrijking van verhuurder en of dat deze verrijking als onrechtvaardig gezien moet worden.

Als een huurder zonder extra huur te moeten betalen een lange tijd huurgenot heeft gehad van een zav, zal er bij einde huur niet snel recht op vergoeding bestaan. Tenslotte heeft de huurder meer huurgenot gehad zonder daarvoor meer huur te moeten betalen, daardoor kan gesteld worden dat de huurder niet verarmd is. Is dat wel het geval dan geeft dat een huurder gegronde redenen om een vordering tot vergoeding voor deze zav jegens verhuurder in te stellen.

Vorige blogs

Meer weten over deze blog?

Heeft u vragen over deze blog? Of wilt u weten wat Legtvast voor u of uw organisatie kan betekenen? Stel ons uw vragen gerust!